Begeleiding van het AtosTour peloton

Medisch team & Motards

Tijdens de twee tourdagen wordt het AtosTour peloton begeleid door 6 motards, een tourauto, een volgauto met mecanicien, een volgauto met fourage en bagage en de auto met fotografen.

Motards
Alle 6 de motards zijn doorgewinterde motorrijders en hebben ruime ervaring met het begeleiden van een peloton wielrenners met bijbehorende auto’s en busjes. Zij zorgen ervoor dat het peloton bij elkaar blijft en zoveel mogelijk wordt afgeschermd van het normale verkeer op de wegen. Dit houdt in dat de motards het verkeer op kruisingen en rotondes zoveel mogelijk stil zetten en het peloton de verkeerssituaties zo ongehinderd kan passeren. De motards zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat een lek-rijder, na de reparatie, samen met een achterrijder weer veilig naar het peloton wordt geleid. De 6 motards, de tourleider en de bemanning in de volgauto’s gebruiken portofoons om elkaar op de hoogte te houden van de gang van zaken, maar ook om elkaar te waarschuwen bij onverwachte gebeurtenissen en calamiteiten. De motards kunnen ook berichten doorgeven van wielrenners naar de begeleiding en omgekeerd.

Drie van de 6 motorrijders hebben naast hun taak als motard een zeer belangrijke medische rol. Het medisch team bestaat uit een SEH-arts (Spoed Eisende Hulparts), een ambulance-chauffeur en een ambulance-verpleegkundige. Deze 3 medics staan de AtosTour-deelnemers bij op medisch gebied. Dit kan variëren van een eenvoudige pijnstiller tot een uitgebreide behandeling na een valpartij. 

Vanuit het oogpunt van algehele veiligheid moeten de aanwijzingen van de motards in alle gevallen direct worden opgevolgd. Vanaf het moment dat het peloton vertrekt tot het moment dat het stil staat, heeft één van de motards de coördinerende rol. Hij geeft de start- en stopsignalen aan het peloton en in overleg met hem worden bijvoorbeeld plaspauzes ingelast. De motards werken nauw samen met de landelijke politiekorpsen en gemeenten in Frankrijk, België en Nederland en met de Stichting Verkeersregelaars Nederland.

In alle landen worden de gemeenten op de route ingelicht over de doorkomst van de AtosTour. De route ten oosten van Parijs wordt elk jaar goedgekeurd door de Parijse prefectuur. In België gebruiken de motards de verplichte armbanden en stopborden. Voor het Nederlandse traject wordt jaarlijks bij de gemeente Eindhoven een vergunning aangevraagd. De motorrijders volgen in Nederland elk jaar een training en doen examen, waarmee ze als gecertificeerd verkeersregelaar mogen optreden.

De motards en de andere leden van het begeleidend team doen hun uiterste best om de AtosTour zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar dit lukt alleen als elke deelnemer er zich ervan bewust is dat veiligheid óók de verantwoordelijkheid is van de deelnemer zelf.

Tourauto

Tourauto (met Tourleider)

Tourauto
De tourauto wordt bemand door de tourleider en chauffeur. De tourleider heeft de algemene leiding over de AtosTour. Een belangrijke taak van de tourleider is het volgen van route en tijdschema. Hij zorgt ervoor dat het peloton tijdig van start gaat, op de afgesproken tijden de pauzeplaatsen aandoet, op de juiste tijd weer de pauzeplaatsen verlaat en uiteindelijk op de aangekondigde tijd bij de finish aankomt. Door, binnen bepaalde grenzen, de fietssnelheid van het peloton te regelen, kan de tourleider de rijtijden en aankomsttijd beïnvloeden. De tourleider beschikt over een routeboek en navigatiesysteem. Door middel van een portofoon heeft de tourleider contact met de motards en de chauffeurs van de volgauto’s. Verder is de bestuurder van de tourauto tevens de penningmeester van de AtosTour. 

Volgauto’s (Mecanicien & Bagage)

Mecanicien en bagage-auto
De mecanicien zit in de eerste volgauto. Het busje is uitgerust als mobiele werkplaats. De kundige mecanicien heeft een scala aan onderdelen op voorraad om reparaties zoals een lekke band en een defecte ketting uit te voeren. Bovendien hij laat zich niet afschrikken door een verbogen stuurpen, een defecte rem of een kapotte clip-on. Achter de bus hangt een speciale fietsaanhanger. Hierin kunnen fietsen van onverhoopt uitgevallen deelnemers worden vervoerd. De chauffeur van de bus heeft jarenlange ervaring als chauffeur/begeleider en kan waar nodig met raad en daad bijspringen. De tweede volgauto is een personenbus met aanhanger voor bagage en fourage. De ervaren bemanning bestaat uit een chauffeur en bijrijder. Beiden maken al jarenlang deel uit van het begeleidingsteam. Deelnemers die het tempo even niet bijhouden, kunnen plaatsnemen in het busje totdat ze weer zijn hersteld. Tijdens de pauzes zorgen de chauffeur en de bijrijder voor het uitdelen van energierepen, fruit en water. In de grote aanhanger achter de bus wordt de bagage van de deelnemers vervoerd.

kingqueen

Fotografen
Het laatste onderdeel van het begeleidingsteam is de auto met twee semi-professionele fotografen. Deze fotografen verzorgen de fotoshoot in Parijs en maken een foto- en filmreportage van de tourdagen. Direct na de start gaan ze naar hun eerste fotolocatie om het passerende peloton te fotograferen. Zo trekken ze van de ene naar de andere locatie. Vanwege de verkeersomstandigheden in Mons rijden ze bij de aankomst in Mons en bij het vertrek de volgende ochtend mee in het peloton. Uiteraard zijn de fotografen op tijd bij de finish in Eindhoven om ook daar de aankomst en de ontvangstceremonie vast te leggen. Alle deelnemers krijgen bericht wanneer de foto’s van de AtosTour beschikbaar zijn op de website van de fotografen.